רכישת כרטיסים

מה התוקף של מנוי שנתי/כרטיסייה?

שנה ממועד רכישת המוצר.