רכישת כרטיסים

הקרנה + אירוח יוצרים

סרטים בהקרנה מיוחדת עם יוצרי הסרט.